Csuklós autóbusz menetstabilitás vizsgálati módszerei

A  csuklós autóbuszok menetviselkedése, összehasonlítva a standard autóbuszokéhoz meglehetően problematikusnak minősíthető. Veszélyes menetjelenségek alakulhatnak ki a második csuklós tag belengése révén, valamint extrém esetben oldalirányú csúszással és a csuklós jármű becsuklásával. A problémakörben már a korábbi időszakban is jelentős szerepet játszottak a csuklós jármű becsuklását megakadályozó különböző megoldások. Járműtechnikai oldalról ezen berendezéseket hossz- és oldaldinamikai vizsgálatokkal lehet elemezni. Az elvégzett kutatás során a  csuklós autóbuszokba beszerelhető  becsuklásgátló révén elérhető csillapító nyomaték  hatását elemeztük  az Ikarusz 280 típusú csuklós autóbusz menetdinamikai jellemzőire vonatkozóan Az elemzés első szakaszában létre kellett hozni a kérdéses csuklós autóbusz geometriai-tömeg paramétereinek megfelelő 3-D járműmodellt, majd arra alkalmas számítógépes szimulációs futtatások során az ilyen járműtípusok járműdinamikai mionősítésére alkalmas  ISO-EN 3888-1 szabvány szerinti kettős sávváltásos próbapálya méreteken vizsgáltuk  a definiált járműmodellt különböző 60,70, 80 km/h kezdeti sebességekkel miközben  változó paraméterként szerepelt a csuklószerkezet csillapítási tényezőjének nagysága. Az egyes szimulációs futtatások 2D ill 3 D mozgásfázisokban kerültek ábrázolásra , a  járműdinamikai összefüggések nagysámú diagramban dokumentáltuk.Az eredmények alapján kielégítő pontossággal lehetett meghatározni a csuklós autóbuszok kifejlesztendő becsiklásgátló szerkezetének min. csillapítási pőaramétereit.

Csuklós autóbusz modell kettős sávváltásos teszt során:

  A kerék-oldalvezető erők alakulása (60 km/h, 2500 Nm/°):