Felemelhető tengely elektropneumatikus rendszerének meghibásodásával kapcsolatos biztonságtechnikai kutatási projekt

A korszerű haszongépjármű technikai széles körben elterjedt megoldása a különböző járműtengelyek elektropneumatikus működtetésű felemelhető tengely kialakítása. Ezeket a megoldásokat úgy a vontató mint pedig a többtengelyű pótkocsikon is alkalmazzák.

A kutatás során  egy  DAF XF 6x2 nyerges vontató esetében vizsgáltuk az egyes jármű tengelyek légrugóinak nyomás szabályozását és  a jármű optimális szintszabályzásának folyamatát,  menet közbeni statikus (rakodáskori ill. alacsony sebességű haladás) valamint dinamikus hatások (útegyenetlenségeken való áthaladás, ívmenet, fékezés és gyorsítás) esetében is.

A 6x2 hajtásképletű vontatóknál a B1 és a B2 tengely is felemelhető lehet a döntően háromtengelyes félpótkocsiknál a C1 és C3 tengelyeket alakítják ki(természetesen vagy-vagy) felemelhető kivitelűként.

Ezen liftberendezések elsődleges célja a vontató járműveknél a hajtási trakciós jellemzők javítása a nagyobb addicionális kerékterhelés következtében, a félpótkocsiknál az optimális tengelyterhelés kialakítása és az abroncskopás csökkentése céljából.

A közúti közlekedési balesetek illetve havaria események vizsgálata során kiemelt fontossággal bír, hogy az ilyen un.liftberendezések működésbiztonsága szempontjából  az elektropenumatikus és elektromechanikus szerkezeti elemek vizsgálatára a szakemberek gyors, de ennek ellenére megbízható és pontos vizsgálati eljárással rendelkezzenek és erre

vonatkozóan a jelen kor technikai színvonalának megfelelő szakmai ismeretanyag álljon rendelkezésre.

A kutatás/fejlesztés első szakaszában áttekintettük a meghatározó felemelhető tengely megoldások technikai palettáját, különös tekintettel a szerviztechnika követelményei oldaláról.Ennek részeként esettanulmányokat végeztünk a megtörtént közlekedési balesetek és havariák területére vonatkozóan.

Végezetül kifejlesztettünk  meghatározóan  Wabco ECAS(Electronically   Controlled Air Suspension – elektronikusan szabályozott  sűrített levegős rugózás) légrugó liftrendszer működésbiztonságát ellenőrző helyszíni vizsgálati eljárást.

Előbbi széles körben elterjedt kialakítás jellegzetessége, hogy a vontató jármű B” tengelyén lévő z-irányú terhelés érzékelő  segítségével nem engedi a hajtótengely terhelésének növelését 11,5 t fölé. (un. útkímélő tengely funkció)Amennyiben a hajtótengely terhelése eléri a 11.500  daN nagyságot  akkor az automatika leengedi a B1 tengelyt. A hajtókerék trakciós jellemzőinek időszakos javítását, a B2 tengely z- irányú terhelésének növelésével növeli az átvihető kerületi  abroncserő nagyságát,  amely  lehetővé teszi a B1 tengely kismértékben és rövid ideig való felemelését. A felemelés során a hajtótengely terhelés átterhelődése azonban nem haladhatja meg a 11.500 daN + 30 % értékhatárt.

Külön témakörként vizsgáltuk az ECAS berendezés három szintű beállítását lehetővé tevő elektromechanikus berendezés működési és vizsgálati folyamatát:

I. Az un. normál szinten ,azon működési mód működésvizsgálatát  vizsgáltuk , amely alkalmazásával a jármű a közúton nagyobb haladási sebességgel tud haladni

II-III. normál szintek az I. szinttől lefelé és felfelé eltérnek. A vizsgálat esetében az SR 1347 típusjelű hajtótengely esetében a max. emelési magasság tartomány 150 mm. Az I. magasságról pozitív (emelés) irányban 80 mm, negatív (süllyesztés) irányban 70 mm a vontató hajtótengelyétől mérhető z- irányú elmozdulások értéke.

A trakciós terhelés áthelyezését az ECU max. 90 s időtartamig engedi ,előbbi időtartam után a trakciós segítség 50 s után zárul.Ugyancsak deaktiválja a trakciós segítséget az a menetállapot, amelynek során a gépjármű túllépi a 30 km/h-ás sebesség határt. Előbbi működési folyamatok vizsgálatára vonatkozó gyors mérési módszert fejlesztettünk ki és kidolgoztuk az országúti ellenőrzések technológiáját és oktatási anyagát is.

A  B2 tengely légrugó nyomásának alakulása  a hátsó tengelycsoport terhelésváltozásának függvényében: