Felülettisztítás

Napi takarítás és karbantartó takarítás

Napi használat során a felületen jelentkező, tapadó és nem tapadó szennyeződések, mechanikai úton történő eltávolítása és az azon keletkezett mikro karcok megszüntetése. Ezen folyamatok eredményeként szennyeződés és karc nélküli felszínt kapunk, amely emeli a felület esztétikai értékét, valamint jelentősen csökkenti a szennymegkötő képességét.

Tapasztalataink szerint nem feltétlenül csak vegyszerek alkalmazásával lehet fényes felületet előállítani.

A megoldás kulcsa a mikrokarcok eltávolításában rejlik, mivel a felület fényessége attól függ, hogy  a beérkező sugarak hány százaléka vetődik vissza párhuzamosan a vizsgált felületről. Minden fényes felületet nem csak tisztának látunk, de az tiszta is mind fizikailag, mind kémiailag.

Melyek a lehetséges kiváltó okok/tényezők?

Nem megfelelő takarítási technológia és vegyszerek használata, melyek maszatos/ragacsos/matt felületet eredményeznek, mivel minél több karc, kitörés illetve sérülés van a felületen, annál nagyobb a szennymegkötő képessége, ezáltal könnyebben keletkezik lerétegződés a felületen (víz, vízkő, feloldott szennyeződés maradvány, szer maradvány stb.).

Milyen szennyeződéseknél tudunk segíteni?

Enyhén tapadó, vagy nem tapadó száraz, poros szennyeződések, illetve az azok által okozott mikrokarcok eltávolításában, melyek a felület esztétikumát, nem pedig a szerkezetét roncsolják.

Milyen folyamat szerint oldjuk meg a problémáját?

Magas grit számú tárcsa alkalmazásával, tiszta víz segítségével a felületről eltávolítjuk az azon található enyhe elváltozásokat

Miért jó és miért fontos megoldás ez Önnek?

Ökologikus hosszútávú megoldás, mert:

  • megelőzi az újabb és nagyobb volumenű problémák kialakulását
  • költség hatékony és vegyszermentes
  • jelentősen növeli az adott felület élettartamát
Ajánlatkérés
takarítási feladatok ellátására
Kérjük, az alábbi adatlapot töltse ki ajánlatunk elküldéséhez. A kapcsolattartói adatok esetén valódi adatokat adjon meg, arra az esetre, ha az adatlapon megadott információk mellett kollégáink esetleg további kérdéseket szeretnének feltenni az ajánlatadás érdekében.