Haszongépjármű fékrendszer elektromechanikai elemek biztonság- és szervíztechnikai vizsgálati rendszerének kísérleti fejlesztése

Az 1996 –ben bemutatott első megoldások után forgalomba hozott haszonjárművek már elektronikus fékrendszerrel készülnek. Az Actros tehergépkocsi család fékberendezése volt az első sorozatban beépitett elektronikus fékrendszer az ún. Telligent rendszer.

Az Actros tehergépkocsi család  fékberendezése volt az első sorozatban beépitett elektronikus fékrendszer az ún. Telligent rendszer. (1998-tól   az Actroson kívül a Renault Magnum és a Scania nyerges vontatója is EBS-es fékrendszerű volt/

Ezeknél a járműveknél a fékrendszer nyomását a korábbi típusoknál használatos 8,3 bar üzemi nyomásról 10 bar-ra növelték.  Előbbiek következtében a fékrendszer ún. megszólalási sebessége és hatásossága jelentősen javul. A sűrített levegővel működtetett kerékfék berendezések vezérlését elektromos jellel végezték , amelyet a nyomáskörben aktiválnak és így növelik a teljesítőképességet,  a működtetési komfortot és az egész fékberendezés gazdaságosságát. A TELLIGENT rendszernél a vontató gépkocsi és a pótkocsi egyes tengelyterheléseinek megfelelően történik a  fékerők tengelyenkénti felosztása. A teljes járműszerelvény terhelése alapján folyamatosan optimalizált fékezőnyomások valósulnak meg mindkét fékkörben. A nagy rakomány, illetve terhelés-különbözőség ellenére az elektropneumatikus fékrendszerrel felszerelt haszongépjármű olyan adhéziós viszonyok mellett  és olyan komfort szinten fékeződik, mint egy személygépkocsi.

A vontató gépkocsi kerék- fékberendezésének kopását az elektropneumatikus fékrendszer feldolgozza, a kritikus betétkopás-nagyságok esetén a kivezérelt nyomás értékeit korrigálja. Az elektromos adatátvitel következtében különösen a hátsó tengely fékmegszólalási ideje csökken jelentősen. Az ún. „Brake-bay-wire” vezérlésre vonatkozó esetleges emocionális kételyeket elkerülendő, az elektropneumatikus - EPB - fékrendszer kétkörös kialakítású, azaz az elektronikus vagy elektromos rendszer meghibásodása esetén a fékberendezés működtetése pneumatikus úton is lehetséges.

Előbbi megoldások a mai időszakban már teljesen standard kivitelek  Előbbi gépkocsiknál illetve járműszerelvényeknél széles körűen alkalmazottak a különböző elektronikus működtetésű  fékszerkezetek , illetve a mechatronika alkalmazása. Az  automatikus működési módok  és a különböző járművezetőt segítő asszisztens rendszerek nemcsak a jármű vezetését könnyítik meg, hanem  hatékonyan növelik a közlekedésbiztonság szintjét is.

Utóbbi a fékkésedelmi idők csökkentésében és ezáltal a fékút csökkentésében valamint a magasabb szintű működésbiztonságban manifesztálódik. A korábbi időszakban a műszaki okok miatt bekövetkezett közlekedési balesetek jelentős részét a haszongépjárművek sűrítettlevegős fékrendszerének  meghibásodásai és ennek következtében megnyilvánuló fékezési- és iránytartási jellemzők kritikus szintre csökkenése okozták.

Ebben a kutatási-fejlesztési munkánkban áttekintettük a sűrített levegős fékrendszerek valós baleseteket megelőző fékrendszerbeli anomáliáit különös tekintettel az elektromechanikus szerkezeti részek biztonságspecifikus jellemzőire tekintettel és kidolgoztuk ezen főbb elemek – praxisközeli,gépjármű szakértői vizsgálati  rendszerét

Vizsgálataink első részében áttekintettük az ENSZ EGB 13.számú  előírásának gyakorlati vizsgálati témájára vonatkozó követelményeit és módszereit.(4. melléklet fék mérések,6.melléklet fékkésedelmi idők ,10. melléklet fékezési kompatibilitás és mérési módszerek,valamint az elektronikus fékrendszerekre , azok vizsgálatára vonatkozó követelményeket.

Vizsgáltuk a különböző  elektromos és hibrid hajtású haszonjárművek kompresszorainak működésbiztonságát különös tekintettel az elektromos meghajtású kompresszorokra vonatkozóan. A kísérleti méréseink  során a Wabco gyártómű un. e-comp elektromos motoros hajtású , elektronikus vezérlésű fokozatmentesen állítható haszongépjármű kompresszorának működésbiztonságát és ellenőrzési módjait is elvégeztük.